Hội nghị Tập huấn “Xây dựng - phát triển trung tâm dịch vụ logistics tỉnh Phú Yên ...
Hội nghị Tập huấn “Xây dựng - phát triển trung tâm dịch vụ logistics tỉnh Phú Yên ...

(22/07/2022)


Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh về phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và Kế hoạch số 18/KH-SCT ngày 17/3/2022 về Triển khai công tác Hội nhập quốc tế năm 2022. Sở Công Thương tổ chức hội nghị tập huấn với chủ đề: “Xây dựng - phát triển trung tâm dịch vụ logistics tỉnh Phú Yên & Soạn thảo, thực hiện hợp đồng dịch vụ logistics cho xuất nhập khẩu” nhằm hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư định hướng chiến lược xây dựng kho hàng, phát triển dịch vụ logistics và tiến tới xây dựng trung tâm dịch vụ logistics của Phú Yên trong thời gian tới. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp trong việc soạn thảo, thực hiện hợp đồng dịch vụ logistics liên quan đến các lĩnh vực dịch vụ vận chuyển, thuê kho hàng, thông quan hàng hóa... để doanh nghiệp chủ động hơn trong phòng ngừa các rủi ro khi thực hiện hợp đồng dịch vụ logistics.

 

Bà Nguyễn Thị Kim Bích - Phó Giám đốc Sở Công Thương Phú Yên phát biểu

 khai mạc tại Hội nghị tập huấn

 

Tiến sĩ Lê Văn Bảy - Chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế và logistics trình bày tại Hội nghị tập huấn

 

Tham gia lớp tập huấn có 70 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, Tiến sĩ Lê Văn Bảy - Chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế và logistics đã trình bày chuyên đề về xây dựng, phát triển trung tâm dịch vụ logisitcs và chuyên đề soạn thảo, thực hiện hợp đồng dịch vụ logistics trong hoạt động xuất nhập khẩu, bao gồm các nội dung chính sau: Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạch định quy mô và xu hướng phát triển trung tâm dịch vụ logistics ở Phú Yên; kinh nghiệm của một số địa phương trong xây dựng trung tâm dịch vụ logistic; các phương án hình thành trung tâm logistics Phú Yên; xây dựng nguồn nhân lực dịch vụ logistics của Phú Yên; quy trình cung cấp dịch vụ logistics chính yếu cho hàng hóa xuất nhập khẩu; những vấn đề pháp lý và phòng ngừa rủi ro trong soạn thảo và thực hiện hợp đồng dịch vụ logistics giữa các doanh nghiệp....

Hội nghị đã góp phần trang bị những kỹ năng, kiến thức thực tế để giúp các cơ quan quản lý nhà nước; cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh có định hướng đúng đắn về phát triển trung tâm dịch vụ logistics và phòng ngừa được các rủi ro trong soạn thảo, thực hiện các loại hình hợp đồng dịch vụ logistics trong thời gian tới.

 

Phòng Quản lý thương mại


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design