Sở Công thương tỉnh Phú Yên
VĂN BẢN CỦA SỞ
Số kí hiệu Ban Hành Tên văn bản
11/QĐ-SCT 02/03/2023 QĐ: Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Công Thương Phú Yên
15/KH-SCT 17/02/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND của UBND tỉnh và Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023
6/QĐ-SCT 17/02/2023 V/v Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của Sở Công Thương Phú Yên
208/SCT-NLKT 16/03/2022 V/v hướng dẫn nội dung treo băng rôn, phướn tuyên truyền hưởng ứng Giờ trái đất năm 2022
15/KH-SCT 14/03/2022 KH: Thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND của UBND tỉnh và Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
135/SCT-QLCN 01/03/2022 V/v mời tham dự Hội nghị trực tuyến Chuyển đổi số cho doanh nghiệp - những câu chuyện thực tế
97/SCT-QLCN 17/02/2022 V/v đăng ký tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023
05/QĐ-SCT 17/01/2022 V/v Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Sở Công Thương Phú Yên
662/SCT-QLTM 13/07/2021 V/v phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh thương mại trong tình hình hiện nay.
667/SCT-QLTM 14/07/2021 V/v thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên
639/SCT-QLTM 05/07/2021 V/v tăng cường công tác phòng chống dịch coivid- 19 tại các chợ trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay.
617/SCT-QLTM 29/06/2021 V/v hướng dẫn công tác phòng chống dịch coivid- 19 tại các chợ.
609/SCT-QLTM 29/06/2021 V/v hướng dẫn các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được phép kinh doanh khi thiết lập giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
605/SCT-QLTM 29/06/2021 V/v tăng cường dự trữ hàng hóa thiết đảm bảo cung ứng cho thị trường trong tình hình dịch bệnh COVID-19.
597/SCT-QLTM 28/06/2021 V/v Triển khai việc mua bán hàng hóa thiết yếu tại các cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh.
584/SCT-QLTM 24/06/2021 V/v Triển khai việc bán hàng hóa thiết yếu tại các cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới
510/SCT-QLTM 07/06/2021 V/v cập nhật trạng thái trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng lên Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19.
352/SCT-QLTM 28/04/2021 V/v thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
118/SCT-QLTM 09/02/2021 V/v cung cấp thông tin về trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh
160/SCT-QLTM 04/03/2021 V/v cung cấp thông tin về nhà hàng trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

-->