Sở Công thương tỉnh Phú Yên
Mọi câu hỏi (thắc mắc) của tổ chức, cá nhân gửi về Sở Công thương tỉnh Phú Yên bằng một trong hai cách sau:
1. Gửi văn bản theo địa chỉ: Sở Công thương tỉnh Phú Yên, 80 Lê Duẩn, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.
2. Hoặc gửi tập tin văn bản: Về hòm thư công vụ: sct@phuyen.gov.vn.
(Ghi chú: Trong văn bản câu hỏi (thắc mắc) đề nghị phải có thông tin: Tên tổ chức, cá nhân góp ý, địa chỉ, số điện thoại..., để Sở Công thương liên hệ)

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ số điện thoại: (0257). 3841.408 đễ được hỗ trợ.
Hỏi đáp

  • Chưa có dữ liệu

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: