Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 ...
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 ...

(13/07/2022)


Thông tư quy định nguyên tắc, trình tự và thủ tục phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (đường tinh luyện và đường thô) có mã HS 17.01 theo phương thức đấu giá.

Thương nhân tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.

- Thương nhân tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá:

+ Thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện chỉ được đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô theo phương thức đấu giá.

+ Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện.

Lượng hạn ngạch:  Bộ Công Thương công bố lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được phân giao theo phương thức đấu giá sau khi nhận được văn bản thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định về lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, căn cứ vào diễn biến tình hình cung cầu mặt hàng đường tại từng thời điểm.

Nguyên tắc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá:

- Trên cơ sở văn bản thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định về số lượng, khối lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, Bộ Công Thương quyết định việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo quy định của Thông tư này, bảo đảm công khai, minh bạch và khách quan.

- Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đối với số lượng, khối lượng của đường nhập khẩu dùng để sản xuất, gia công xuất khẩu.

- Bộ Công Thương thành lập Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá (sau đây gọi tắt là Hội đồng đấu giá) để điều hành việc phân giao. Thành phần Hội đồng đấu giá gồm: Lãnh đạo Bộ Công Thương (là Chủ tịch Hội đồng), đại diện các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài chính là Ủy viên Hội đồng.

Thương nhân đăng ký tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá làm hồ sơ và gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 11 của Thông tư.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 12/8/2022.

Xem chi tiết Thông tư 11/2022/TT-BCT tại file đính kèm.

 

Phòng Quản lý Thương mạiTiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design