Thông tin liên quan đến phương thức thông quan hàng hóa đối với mặt hàng tạp hóa khô tại các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình.
Thông tin liên quan đến phương thức thông quan hàng hóa đối với mặt hàng tạp hóa khô tại các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình.

(17/11/2023)


Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn có công văn số 1685/SCT-QLTM ngày 03/11/2023 v/v đề nghị phối hợp thông tin liên quan đến phương thức thông quan hàng hóa đối với mặt hàng tạp hóa khô tại các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình.

Sở Công Thương Phú Yên thông tin đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nội dung cụ thể như sau:

Từ ngày 31/10/2023, phía Trung Quốc thực hiện điều chỉnh phương thức thông quan hàng hoá nhập khẩu đối với mặt hàng tạp hoá khô tại các cặp cửa khẩu phụ Tân Thanh - Pò Chài, Cốc Nam - Lũng Nghịu, Na Hình - Kéo Ái với hình thức quản lý: “Mỗi người một xe một lô (hàng)” và “Người đến, giấy đến, hàng đến” nghĩa là: Với 01 xe hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, phía Bạn sẽ chia thành nhiều lô (hàng) và điều tiết nhiều phương tiện có trọng tải nhỏ tương ứng với số lượng hàng đến nhận tại các bến bãi.

Vậy, Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp và các chủ hàng biết để các kịp thời, chủ động chuẩn bị các điều kiện liên quan cho hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa trong thời gian tới./.

 

Phòng Quản lý thương mại


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design