Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của ngành Công Thương
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của ngành Công Thương

(04/01/2023)


Triển khai thực hiện Quyết định số 130/QĐ-SCT ngày 13/12/2022 của Giám đốc Sở Công Thương V/v phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 thì trong năm 2023 Sở Công Thương sẽ thực hiện công tác kiểm tra hành chính nội bộ việc thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan; kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ LPG trên địa bàn quản lý tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng một số huyện.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động điện lực; trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đồng thời, tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về các lĩnh vực: kinh doanh, sử dụng hóa chất, tiền chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; hoạt động khuyến mại; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh do ngành Công Thương quản lý.

Ngoài ra còn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên; phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc khi phát hiện các đơn vị, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Giám đốc Sở giao Chánh Thanh tra Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được phê duyệt.

Xem chi tiết Quyết định số 130/QĐ-SCT ngày 13/12/2022 tại file đính kèm./.

 

Thanh tra Sở


Đính kèm: KH kiem tra.rar

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design