Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2024 của ngành Công Thương
Kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2024 của ngành Công Thương

(17/01/2024)


Căn cứ Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành công tác thanh tra của tỉnh Phú Yên năm 2024, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-SCT ngày 04/01/2024 để triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2024.

Theo đó, Sở Công Thương sẽ thực hiện công tác thanh tra công vụ việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên tại các Phòng Kinh tế.

Tiến hành kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính trong công tác cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai tại một số Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức cuộc kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về các lĩnh vực: giấy phép hoạt động điện lực; việc kinh doanh, sử dụng, công tác đảm bảo an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; tình hình thi hành pháp luật về giá; hoạt động kinh doanh khí LPG; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh do ngành Công Thương quản lý.

Ngoài ra, Thanh tra Sở còn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên; phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc khi phát hiện các đơn vị, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh; Thực hiện Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết Kế hoạch số 01/KH-SCT ngày 04/01/2024 tại file đính kèm.

Thanh Tra


Đính kèm: KH 01.pdf

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design