Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Phú Yên thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Phú Yên thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ

(24/06/2022)


 

Ngày 21/6/2022, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch hành động số 122/KH-UBND thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022 – 2025;

Với mục tiêu chung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan xúc tiến thương mại, tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh … của tỉnh trên cơ sở kết nối, đồng bộ với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển, tìm kiếm các cơ hội thương mại trong và ngoài nước, góp phần tái cơ cấu ngành Công Thương.

Kế hoạch đã đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025: (1) Tổ chức triển khai hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, kết nối các nền tảng số phục vụ xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp của tỉnh; (2) 100% tổ chức xúc tiến thương mại và trên 600 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, trong đó 50% tổng số này có phát sinh giao dịch và chia sẻ thông tin; (3) Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh được kết nối với cơ sở dữ liệu của các thị trường xuất khẩu trọng điểm; (4) Triển khai thực hiện hội chợ, triển lãm được tổ chức trên môi trường số; (5) 100 % tổ chức xúc tiến thương mại và trên 600 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại và đảm bảo an toàn thông tin; (6) 100 % tổ chức xúc tiến thương mại và trên 300 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng, khai thác vận hành các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; (7) 100% thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh và tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia, với 90% doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải thủ tục hành chính trên môi trường số.

Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể năm 2022 được đề ra trong Kế hoạch gồm:

1. Tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong Xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh

2. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến thương mại nhằm kết nối hiệu quả với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số

3. Nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại cho Sở, ban ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để triển khai có hiệu quả Quyết định số 1968/QĐ-TTg.

4. Nâng cao nhận thức, tuyên truyền phổ biến ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại

5. Ứng dụng các nền tảng sàn giao dịch thương mại phục vụ xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp của tỉnh.

Xem chi tiết kế hoạch tại file đính kèm./.

 

Phòng Quản lý thương mạiTiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design