Tài liệu Chương trình OCOP tỉnh Phú Yên.
Tài liệu Chương trình OCOP tỉnh Phú Yên.

(21/03/2022)


Để triển khai rộng rãi nội dung Chương tình OCOP tỉnh Phú Yên đến các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia Chương trình OCOP; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất đăng ký tham gia Chương trình OCOP, Sở Công Thương đăng tải tài liệu quy định, hướng dẫn để làm hồ sơ đăng ký tham gia. Các tài liệu đính kèm gồm:

1. Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm xem tại đây.

2. Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm xem tại đây.

3. Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung và mức hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2021-2025 xem tại đây.

4. Yêu cầu về hồ sơ đánh giá sản phẩm OCOP và các biểu mẫu khi chủ thể đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

 

Phòng Quản lý thương mại


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design