Cẩm nang tiết kiệm điện trong văn phòng, nhà xưởng
Cẩm nang tiết kiệm điện trong văn phòng, nhà xưởng

(09/06/2022)


           Cẩm nang cung cấp các giải pháp hữu ích giúp giảm chi phí điện năng, khí đốt, nhiên liệu tại các cơ sở công nghiệp và văn phòng, nhà xưởng.

            Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng phát hành bộ Cẩm nang tiết kiệm điện trong văn phòng và nhà xưởng.

            Tài liệu là nguồn tham khảo hữu ích dành cho cán bộ phụ trách năng lượng tại các cơ sở sản xuất trong việc tìm kiếm các giải pháp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tiết kiệm chi phí năng lượng, tuân thủ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

           Bộ tài liệu là ấn phẩm truyền thông nằm trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP 3). Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 với mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng 5 - 7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc giai đoạn 2019 - 2025 và từ 8 - 10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong cả giai đoạn từ 2019 - 2030./.

             Tải Cẩm nang tiết kiệm điện tại file đính kèm.

 

Trung tâm Khuyến công, XTTM và TKNLTiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design