Hội nghị sơ kết giữa nhiện kỳ Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị sơ kết giữa nhiện kỳ Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025

(27/06/2023)


Sáng ngày 26/6/2023, Đảng bộ Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đ/c Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên của toàn đảng bộ.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Tại Hội nghị các đồng chí đã thảo luận sôi nổi và phát biểu đóng góp ý kiến đối với báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Sở Công Thương đã triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề hằng năm và hội nghị học tập quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nghiêm túc, đúng quy định; Làm tốt công tác quản lý, phát triển đảng viên; Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn, chủ động bám sát chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, Bộ Công Thương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực Công thương;…

Tuy nhiên, trong lãnh, chỉ đạo vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm nhất định như: công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản, hướng dẫn của đảng cấp trên đôi lúc chưa kịp thời trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp phải giãn cách, cách ly y tế; Trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đã có nhiều cố gắng và quyết liệt, nhưng vẫn còn một số nhiệm vụ trọng tâm tuy đã hoàn thành nhưng chất lượng còn chưa cao; Công tác kiểm tra, giám sát chưa được tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

 

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đảng bộ đề nghị các cấp ủy, chi bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp uỷ, cán bộ chủ chốt phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, chi bộ; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong đảng bộ và sự đồng thuận trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

Văn phòng


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design