Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2024
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2024

(02/01/2024)


          Sáng ngày 29/12/2023, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2024 nhằm đánh giá, tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trong không khí cởi mở, công khai, dân chủ.

          Tham dự Hội nghị có đ/c Lê Thanh Tùng - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đ/c Nguyễn Thanh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đ/c trong Ban Giám đốc; toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Công Thương.

Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

          Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch gồm 3 đại biểu: đ/c Nguyễn Thanh Tuấn – Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở; đ/c Võ Đình Hạnh – Phó Giám đốc Sở; đ/c Nguyễn Hải Triều – Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Trưởng phòng Quản lý thương mại; và thư ký gồm 01 đại biểu: đ/c Phan Muôn Đắc – Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính.

          Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả rà soát các quy định, quy chế, nội quy của Sở; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023, Báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị cán bộ công chức ở Tổ; Báo cáo công khai tài chính năm 2023 và dự toán kinh phí năm 2024; Báo cáo tình hình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024,…

          Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

          Tại Hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa các tập thể, tổ công đoàn. Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2024 và thống nhất kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

           Phát biểu bế mạc Hội nghị, đ/c Nguyễn Thanh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2024./.

Văn phòng


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: