Sở Công Thương Phú Yên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Sở Công Thương Phú Yên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

(10/08/2022)


 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 09-KH/ĐUS ngày 2/8/2022 của Đảng ủy Sở Công Thương về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 8-9/8/2022, Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức học tập, quán triệt cho cho toàn thể hơn 50 đảng viên và quần chúng của Đảng bộ. Tham dự và báo cáo tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phướng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Lê Bảo Huy - UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Phướng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã quán triệt 4 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cụ thể: (1)- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; (2)- Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; (3)- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; (4)- Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

        Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 có ý nghĩa hết sức quan trọng, với tinh thần trách nhiệm cao, sau khi được học tập, nghiên cứu mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cùng thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

                                                                                               Văn phòng Sở


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design