Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

(05/07/2024)


 

Chiều ngày 04/7/2024, Đảng bộ Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Chủ trì Hội nghị có đ/c Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, các đồng chí trong ban chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể 30 đảng viên trong toàn đảng bộ.

 

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đảng ủy  

Phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Tại Hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Sở, đồng chí Nguyễn Thanh Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của đảng bộ.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương đã đoàn kết thống nhất lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước thực hiện 14.612,5 tỷ đồng, đạt 59,4% kế hoạch năm, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 26.529,4 tỷ đồng, đạt 50,4% kế hoạch năm, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 164,1 triệu USD, đạt 57,6% kế hoạch năm, tăng 34,3% so với cùng kỳ. Công tác chính trị tư tưởng tiếp tục được quan tâm, công tác tuyên truyền, giáo dục được thực hiện nề nếp theo chỉ đạo và hướng dẫn của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững, an ninh trật tự cơ quan được đảm bảo, hoạt động của đoàn thể quần chúng tích cực.

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt và chưa đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tiếp thu các ý kiến góp ý hoàn chỉnh báo cáo; đánh giá cao kết quả đạt được của toàn đảng bộ 6 tháng đầu năm 2024; đồng thời cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế, cần được quan tâm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Về Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí đề nghị Đảng bộ cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tăng cường sự phối hợp và có nhiều biện pháp, giải pháp mới, hiệu quả hơn nữa để tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các hoạt động của Đảng, chính quyền và các đoàn thể chăm lo cho đời sống của nhân dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch số 68-KH/TU ngày 14/02/2014 của BTV Tỉnh ủy về triển khai mô hình cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo; duy trì chế độ sinh hoạt đảng định kỳ, chuyên đề theo đúng quy định;... ./.

Văn phòng


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: