Tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 11 năm 2022.
Tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 11 năm 2022.

(24/11/2022)


1. Về sản xuất công nghiệp:

Tháng 11, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và duy trì mức tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 tăng 11% so với tháng cùng kỳ (Trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 5,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,2%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện, hơi nước tăng 9,5%; công nghiệp cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 4,9%); lũy kế 11 tháng tăng 11% so với cùng kỳ (Trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 7,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,5%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện, hơi nước tăng 14%; công nghiệp cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 7,7%). Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 11 ước thực hiện 1.554,5 tỷ đồng, tăng 10,1% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 11 tháng ước thực hiện 18.145,1 tỷ đồng, đạt 88,7% kế hoạch năm, tăng 9,9% so với cùng kỳ([1]).

Một số sản phẩm công nghiệp trong tháng 11/2022 tăng so với tháng cùng kỳ năm trước và đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp như: linh kiện điện tử 74 triệu sản phẩm, tăng 42,3%; chế biến thủy sản 1.865 tấn, tăng 25,9%; sản phẩm may mặc 1,7 triệu sản phẩm, tăng 20,5%; chế biến tinh bột sắn 11.400 tấn, tăng 10,8%; điện sản xuất 219,6 triệu kWh, tăng 9,5%; điện thương phẩm 87 triệu kWh, tăng 9,4%; sản xuất thuốc chữa bệnh 190 triệu viên, tăng 5,6%; nước thương phẩm 1,2 triệu m3, tăng 5,1%; bia các loại 4,2 triệu lít, tăng 3,8%; đá xây dựng thông thường 64.487m3, tăng 3,1%; chế biến nhân hạt điều xuất khẩu 1.690 tấn, tăng 2,3%.

Chế biến nhân hạt điều tại Công ty TNHH Nguyên Thông (Nguồn: Vũ Sinh)

2. Về hoạt động thương mại:

Trong tháng 11, tình hình hàng hóa trên thị trường tiếp tục ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực hiện tháng 11 ước đạt 3.824,9 tỷ đồng, tăng 18,7% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 11 tháng ước đạt 40.140,6 tỷ đồng, vượt 7,3% kế hoạch năm, tăng 27,9% so với cùng kỳ. Trong đó: hoạt động bán lẻ hàng hóa tháng 11 ước đạt 3.082,1 tỷ đồng, tăng 14,4% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 11 tháng ước đạt 32.628,7 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch năm, tăng 20% so với cùng kỳ([2]).

3. Về hoạt động xuất nhập khẩu:

Trong tháng 11, giá nguyên liệu thế giới tiếp tục tăng cao, tình hình lạm phát cao tại các nước như Mỹ, EU... ảnh hưởng tới các hoạt động xuất khẩu. Do đó, Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 11 ước đạt 17,7 triệu USD, giảm 3,8% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 11 tháng ước thực hiện 222 triệu USD, vượt 7,2% kế hoạch năm, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng tăng so với tháng cùng kỳ như: Linh kiện điện tử đạt 2,6 triệu USD, tăng 11,3%; Dăm gỗ đạt 0,3 triệu USD, tăng 10%; Kính đạt 0,6 triệu USD, tăng 1,7%; Quần áo may sẵn đạt 1,8 triệu USD, tăng 1,7%; Hải sản các loại đạt 9 triệu USD, tăng 1,2%; Sản phẩm gỗ đạt 1,7 triệu USD, tăng 0,6%. Mặt hàng giảm so với tháng cùng kỳ: Nhân hạt điều đạt 1,4 triệu USD, giảm 40,6%.

Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 11 ước đạt 17,6 triệu USD, tăng 24,1% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 11 tháng ước thực hiện 150 triệu USD, vượt 13,6% kế hoạch năm, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Mặt hàng tăng so với tháng cùng kỳ như: Máy móc thiết bị phụ tùng đạt 2,2 triệu USD, tăng 77,4%; Hóa chất đạt 6 triệu USD, tăng 62,5%. Mặt hàng giảm so với tháng cùng kỳ: Vải và phụ liệu may mặc đạt 3 triệu USD, giảm 15,7%.

 

([1]) Nguồn số liệu Cục Thống kê.

([2]) Nguồn số liệu Cục Thống kê.

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: