Tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 7 năm 2022
Tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 7 năm 2022

(22/07/2022)


1. Về sản xuất công nghiệp:

Tháng 7, hoạt động công nghiệp tiếp tục phục hồi và phát triển. Các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh góp phần vào tăng trưởng của tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 9,6% so với tháng cùng kỳ (trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 13,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,1%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện, hơi nước tăng 8,9%; công nghiệp cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 10,7%); lũy kế 7 tháng tăng 9% so với cùng kỳ (Công nghiệp khai khoáng tăng 9%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,4%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện, hơi nước tăng 11,2%; công nghiệp cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 8,9%). Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 7 ước thực hiện 1.597 tỷ đồng, tăng 9,2% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 7 tháng ước thực hiện 11.950,6 tỷ đồng, đạt 58,4% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ.

Một số sản phẩm công nghiệp trong tháng 7/2022 tăng so với tháng cùng kỳ năm trước và đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp như: bia các loại 4,23 triệu lít, tăng 38,5%; đá xây dựng thông thường 69.112m3, tăng 17,9%; chế biến thủy sản 1.506 tấn, tăng 16,4%; linh kiện điện tử 62 triệu sản phẩm, tăng 12,7%; sản phẩm may mặc 1,55 triệu sản phẩm, tăng 11,1%; sản xuất thuốc chữa bệnh 210 triệu viên, tăng 9,9%; điện thương phẩm 94,34 triệu kWh, tăng 9,5%; Điện sản xuất 165,56 triệu kWh, tăng 8,6%; nước thương phẩm 1,29 triệu m3, tăng 8,3%; chế biến nhân hạt điều xuất khẩu 1.875 tấn, tăng 6,4%.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty CP An Hưng (nguồn: Võ Phê)

2. Về hoạt động thương mại:

Trong tháng 7, hoạt động thương mại cơ bản ổn định, phát triển. Tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định, lưu thông thông suốt. Các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực hiện tháng 7 ước đạt 3.773,2 tỷ đồng, tăng 101,5% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 7 tháng ước đạt 24.763 tỷ đồng, đạt 66,2% kế hoạch năm, tăng 20,1% so với cùng kỳ. Trong đó: hoạt động bán lẻ hàng hóa tháng 7 ước đạt 3.009,5 tỷ đồng, tăng 67,6% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 7 tháng ước đạt 20.236,9 tỷ đồng, đạt 63,2% kế hoạch năm, tăng 14,5% so với cùng kỳ.

3. Về hoạt động xuất nhập khẩu:

Hoạt động xuất khẩu tiếp tục có mức tăng trưởng so với tháng cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 26,1 triệu USD, tăng 91,3% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 7 tháng ước thực hiện 145,1 triệu USD, đạt 70,1% kế hoạch năm, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng tăng so với tháng cùng kỳ như: Linh kiện điện tử 3 triệu USD, tăng 386,2%; Hải sản các loại 15,5 triệu USD, tăng 141,4%; Nhân hạt điều 2,6 triệu USD, tăng 73,1%; Sản phẩm gỗ 1,2 triệu USD, tăng 18,5%; Kính 0,9 triệu USD, tăng 9,4%; Quần áo may sẵn 1,6 triệu USD, tăng 0,3%. Mặt hàng giảm so với tháng cùng kỳ: Dăm gỗ 1 triệu USD, giảm 7,3%.

Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 7 ước đạt 17,2 triệu USD, tăng 77,4% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 7 tháng ước thực hiện 95 triệu USD, đạt 71,9% kế hoạch năm, tăng 35,9% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng tăng so với tháng cùng kỳ như: Vải và phụ liệu may mặc 2 triệu USD, tăng 233,3%; Máy móc thiết bị phụ tùng 2,2 triệu USD, tăng 48,3%; Hóa chất 2,3 triệu USD, tăng 14,2%. Mặt hàng giảm so với tháng cùng kỳ: Hạt điều thô 0,2 triệu USD, giảm 80,5%.

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design