Tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 5 năm 2023.
Tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 5 năm 2023.

(25/05/2023)


1. Về sản xuất công nghiệp:

Tháng 5 năm 2023 các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt động ổn định và duy trì mức tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 5 tăng 14,6% so với tháng cùng kỳ (trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 11,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,9%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện, hơi nước tăng 5,9%; công nghiệp cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 9,4%); lũy kế 5 tháng tăng 11,8% so với cùng kỳ (trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 7,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,3%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện, hơi nước tăng 8%; công nghiệp cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 11,4%). Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 5 ước thực hiện 2.317,4 tỷ đồng, tăng 15% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 5 tháng ước thực hiện 10.337,3 tỷ đồng, đạt 47,1% kế hoạch năm, tăng 14,9% so với cùng kỳ ([1]).

Một số sản phẩm công nghiệp trong tháng 5/2023 tăng so với tháng cùng kỳ năm trước và đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp như: chế biến mía đường đạt 32.000 tấn, tăng 77,7; sản xuất thuốc chữa bệnh 204 triệu viên, tăng 19,3; linh kiện điện tử 78 triệu sản phẩm, tăng 16,4%; nước thương phẩm 1,2 triệu m3, tăng 8,1%; Sản phẩm may mặc đạt 1,5 triệu sản phẩm, tăng 5,7%; điện sản xuất 198,78 triệu kWh, tăng 5,6%; đá xây dựng thông thường 71.954m3, tăng 4,2%; điện thương phẩm 91,7 triệu kWh, tăng 4,1%; bia các loại 4,6 triệu lít, tăng 3,5%.

Nhà máy KCP sản xuất đường (nguồn Lê Biết)

2. Về hoạt động thương mại:

Trong tháng 5, tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định, lưu thông thông suốt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực hiện tháng 5 ước đạt 3.998 tỷ đồng, tăng 12,2% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 5 tháng ước đạt 19.644,7 tỷ đồng, đạt 42,6% kế hoạch năm, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Trong đó: hoạt động bán lẻ hàng hóa tháng 5 ước đạt 3.194,7 tỷ đồng, tăng 10,2% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 5 tháng ước đạt 15.818,3 tỷ đồng, đạt 41,6% kế hoạch năm, tăng 10,9% so với cùng kỳ ([2]).

3. Về hoạt động xuất nhập khẩu:

Tháng 5, tình hình lạm phát vẫn ở mức cao các nước như Mỹ, EU... dẫn đến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu cho nên tình hình xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Tổng kim ngạch tháng 5 ước thực hiện 20,7 triệu USD, giảm 2,1% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 5 tháng ước thực hiện 90,3 triệu USD, đạt 37,6% kế hoạch năm, giảm 4,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng tăng so với tháng cùng kỳ như: Kính đạt 1,2 triệu USD, tăng 59,2%; Linh kiện điện tử đạt 3 triệu USD, tăng 55,1%; Quần áo may sẵn đạt 3 triệu USD, tăng 33%; bên cạnh đó, một số mặt hàng do gặp nhiều khó khăn nên kim ngạch xuất khẩu giảm so với tháng cùng kỳ như: Sản phẩm gỗ đạt 0,85 triệu USD, giảm 22,2%; Hải sản các loại đạt 10,3 triệu USD, giảm 15,8%; Nhân hạt điều đạt 2,2 triệu USD, giảm 1%.

Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 11,5 triệu USD, giảm 0,7% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 5 tháng ước thực hiện 49,4 triệu USD, đạt 30,1% kế hoạch năm, giảm 18,5% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng so với tháng cùng kỳ như: Hóa chất đạt 2,4 triệu USD, tăng 65,5%; Máy móc thiết bị phụ tùng đạt 2,5 triệu USD, tăng 35,1%. Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng giảm so với tháng cùng kỳ: Vải và phụ liệu may mặc đạt 1,6 triệu USD, giảm 12,1%; Các sản phẩm khác ước đạt 4,95 triệu USD, giảm 22,8%.

 

([1]) Nguồn số liệu Cục Thống kê.

([2]) Nguồn số liệu Cục Thống kê.

Phòng Kế hoạch - Tài chính


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design