Tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 3 năm 2024
Tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại tháng 3 năm 2024

(10/04/2024)


1. Về sản xuất công nghiệp:

Tháng 3 năm 2024 các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt động ổn định và duy trì mức tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 ước tăng 7,8% so với tháng cùng kỳ (trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 6,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện, hơi nước tăng 5,4%; công nghiệp cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 7,9%); lũy kế 3 tháng tăng 8,6% so với cùng kỳ (trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 6,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,8%; công nghiệp sản xuất, phân phối điện, hơi nước tăng 6,5%; công nghiệp cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 7,6%). Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 3 ước thực hiện 2.414,9 tỷ đồng, tăng 7,2% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 3 tháng ước thực hiện 6.686,1 tỷ đồng, đạt 27,2% kế hoạch năm, tăng 7,9% so với cùng kỳ ([1]).

Một số sản phẩm công nghiệp trong tháng 3/2024 tăng so với tháng cùng kỳ năm trước và đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp như: Linh kiện điện tử 71 triệu sản phẩm, tăng 12,7%; chế biến nhân hạt điều xuất khẩu 1.235 tấn, tăng 11,9%; điện thương phẩm 78,56 triệu kWh, tăng 9,4%; Chế biến mía đường 36.500 tấn, tăng 7,1%; đá xây dựng thông thường 73.751 m3, tăng 6,9%; nước thương phẩm 1,12 triệu m3, tăng 6,3%; điện sản xuất 187,58 triệu kWh, tăng 5,3%; sản xuất thuốc chữa bệnh 190 triệu viên, tăng 2,2%; sản phẩm may mặc 1,14 triệu sản phẩm, tăng 2,1%; chế biến thủy sản đạt 1.036 tấn, tăng 1,8%.

Chế biến thủy sản tại Công ty CP Bá Hải, KCN Hòa Hiệp (nguồn: Ngô Xuân)

 

2. Về hoạt động thương mại:

Tháng 3, các doanh nghiệp hoạt động ổn định, tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì, lưu thông thông suốt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thực hiện tháng 3 ước đạt 4.268,6 tỷ đồng, tăng 10,2% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 3 tháng ước đạt 13.113,7 tỷ đồng, đạt 24,9% kế hoạch năm, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó: hoạt động bán lẻ hàng hóa tháng 3 ước đạt 3.426,8 tỷ đồng, tăng 9% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 3 tháng ước đạt 10.437,8 tỷ đồng, đạt 24,9% kế hoạch năm, tăng 10,4% so với cùng kỳ ([2]).

3. Về hoạt động xuất nhập khẩu:

Trong tháng 3, các doanh nghiệp tập trung thực hiện các đơn hàng đã ký kết. Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 3 ước thực hiện 25,8 triệu USD, tăng 40% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 3 tháng ước thực hiện 71,6 triệu USD, đạt 25,1% kế hoạch năm, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tăng so với tháng cùng kỳ: Hải sản các loại đạt 12,6 triệu USD, tăng 45,4%; Nhân hạt điều đạt 0,2 triệu USD, tăng 42,9%; Sản phẩm gỗ đạt 2,8 triệu USD, tăng 39,3%; Linh kiện điện tử đạt 3,7 triệu USD, tăng 31,3%; Kính đạt 0,74 triệu USD, tăng 26,9%; Quần áo may sẵn đạt 4,9 triệu USD, tăng 6,5%.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 3 ước thực hiện 12,1 triệu USD, tăng 7,6% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 3 tháng ước thực hiện 33,3 triệu USD, đạt 17,5% kế hoạch năm, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng so với tháng cùng kỳ như: Vải và phụ liệu may mặc đạt 2,7 triệu USD, tăng 18,8%; Máy móc thiết bị phụ tùng đạt 2,2 triệu USD, tăng 14,8%; Hóa chất đạt 1,5 triệu USD, tăng 7,1%.

 

Phòng Kế hoạch-Tài chính.

 

 

([1]) Nguồn số liệu Cục Thống kê.

([2]) Nguồn số liệu Cục Thống kê.


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: