Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Công Thương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Công Thương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

(21/06/2024)


(Nguồn: Ảnh sưu tầm trên Tạp chí Công Thương điện tử)

Ngày 03/6/2024, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã ký, ban hành Quyết định số 1327/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Ban hành Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Công Thương trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và Tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (ngày 03/6/2024) và thay thế cho các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương: Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2022 về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021–2025; Quyết định số 1957/QĐ-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2022 về việc Hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu về cụm công nghiệp thuộc tiêu chí Kinh tế trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2332/QĐ-BCT ngày 07 tháng 11 năm 2022 về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Quyết định này yêu cầu Sở Công Thương tổng hợp, đánh giá việc thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Công Thương (6 tháng, báo cáo tổng kết năm) gửi về Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Công Thương (Cục Công Thương địa phương) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương. 

Toàn văn của Quyết định số 1327/QĐ-BCT xem chi tiết tại file đính kèm.Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: