Phương án phân luồng giao thông các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, hàng hóa lưu thông trên các tuyến đường thành phố
Phương án phân luồng giao thông các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, hàng hóa lưu thông trên các tuyến đường thành phố

(10/07/2023)


          Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ngày 13/6/2023 Sở Công Thương đã có Tờ trình số 26/TTr-SCT về ban hành Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Ngày 21/6/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 2925/UBND-KT về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chỉ đạo UBND thành phố Tuy Hòa xem xét giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp về điều chỉnh thời gian cấm xe tải vào thành phố Tuy Hòa cho phù hợp hoặc đề xuất phương án khả thi khác. Thời gian thực hiện trong tháng 6 năm 2023.

Đến ngày 28/6/2023, UBND thành phố Tuy Hòa đã có phương án phân luồng giao thông các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, hàng hóa lưu thông trên các tuyến đường thành phố.

Theo đó, phân luồng phương tiện vận chuyển vật tư, thiết bị, hàng hóa lưu thông trên các tuyến đường thành phố Tuy Hòa có biển báo cấm xe trọng tải 10 tấn trở lên phục vụ thi công công trình và vận chuyển hàng hóa,… với khung giờ hoạt động: Buổi sáng từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00; Buổi chiều từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00; Buổi tối từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng hôm sau. Lắp đặt các biển báo hạn chế tốc độ; lắp đặt bổ sung biển phụ cấm theo khung giờ kèm theo biển báo cấm xe trọng tải 10 tấn trở lên các tuyến đường: Trần Phú, Độc Lập.

Hình minh họa xe vận chuyển hàng trên đường

  Xem chi tiết Công văn số 3662/UBND ngày 28/6/2023 tại file đính kèm./.

Phòng Quản lý công nghiệpTiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design