Kế hoạch phát triển ngành Dệt May và Da Giày Phú Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035
Kế hoạch phát triển ngành Dệt May và Da Giày Phú Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

(16/06/2023)


          Thực hiện Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển ngành Dệt May và Da Giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Ngày 06/6/2023, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về Phát triển ngành Dệt May và Da Giày Phú Yên đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo Kế hoạch, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu Dệt May và Da Giày của tỉnh bình quân giai đoạn 2023-2030 đạt 10,45%/năm, trong đó giai đoạn 2023-2025 đạt 14,9%/năm. Đến năm 2025, thu nhập bình quân của lao động trong doanh nghiệp ngành Dệt May và Da Giày đạt trên 90% mức thu nhập bình quân chung của lao động trong doanh nghiệp cả nước và phấn đấu giảm dần khoảng cách với mức bình quân chung cả nước. Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập của lao động ngành Dệt May và Da Giày đạt tương đương mức thu nhập của lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và giảm dần khoảng cách với mức thu nhập bình quân chung của lao động trong doanh nghiệp cả nước.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2031-2035, tiếp tục cải thiện tỷ lệ nội địa hóa trên cơ sở thúc đẩy đầu tư nguyên phụ liệu đáp ứng nhu cầu phát triển, sản xuất các sản phẩm Dệt May và Da Giày trong nước, giảm nhập khẩu. Phấn đấu thu nhập bình quân của lao động trong doanh nghiệp ngành Dệt May và Da Giày đạt tương đương và cao hơn thu nhập bình quân chung của lao động trong doanh nghiệp cả nước.

Nhằm hỗ trợ ngành Dệt May và Da Giày Phú Yên phát triển hiệu quả, bền vững theo mô hình kinh tế tuần hoàn; hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất trong nước và đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Phú Yên ưu tiên thu hút đầu tư phát triển ngành may theo hướng phục vụ xuất khẩu; tập trung vào các khâu có giá trị gia tăng cao; kết hợp đáp ứng nhu cầu trong nước với mẫu mã, chất lượng, giá cả phù hợp với sức mua của người tiêu dùng. Tỉnh cũng tạo điều kiện để các cơ sở may công nghiệp hiện có đầu tư mở rộng, hiện đại hóa thiết bị, chuyển dần từ may gia công sang sản xuất các sản phẩm có thương hiệu, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong và ngoài nước; thu hút các dự án mới trong ngành dệt có suất đầu tư lớn, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại gắn với hệ thống quản lý chất lượng và bảo vệ môi trường theo các chuẩn mực quốc tế. Theo đó, UBND tỉnh khuyến khích đầu tư các sản phẩm giày dép, túi, cặp của địa phương phục vụ thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu; phát triển sản xuất các sản phẩm từ da, giả da; đầu tư xí nghiệp sản xuất giày dép từ chất liệu da, giả da, vải với công suất 3-5 triệu đôi/năm phục vụ thị trường mới và thị trường nội địa.

Để ngành Dệt May và Da Giày Phú Yên phát triển và hoạt động đúng định hướng, trong thời gian đến cần tập trung vào các giải pháp về hoàn thiện tổ chức quản lý; cơ chế tài chính, thuế, nguồn vốn; phát triển thị trường; thu hút đầu tư và phát triển chuỗi giá trị trong nước; phát triển nguồn nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới khoa học, công nghệ và phát triển bền vững, xanh hoá ngành Dệt May, Da Giày.

Hình Xưởng may Công ty TNHH SX&TM Thu Lan

Xem chi tiết Kế hoạch 129/KH-UBND tại file đính kèm./.

Phòng Quản lý Công nghiệpTiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design