Hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2023 từ 20h30 đến 21h30 ngày 25/3/2023 (Thứ Bảy)
Hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2023 từ 20h30 đến 21h30 ngày 25/3/2023 (Thứ Bảy)

(07/03/2023)


Mẫu băng rôn, phướn tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Sự kiện tắt đèn trong một giờ hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 25/3/2023.

Để hướng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023, góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. Ngày 01/3/2023 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Theo đó, các hoạt động để hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2023 gồm có:

- Tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu, phướn tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023 tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và một số tuyến đường trung tâm các huyện, thị xã, thành phố.

- Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023 trên Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên, website Sở Công thương, website Công ty Điện lực Phú Yên, Đài Phát thanh của địa phương, website UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Tổ chức diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023 tại thành phố Tuy Hòa và các huyện, thị xã vào lúc 07h30’ ngày 25/3/2023 (thứ bảy).

- Vận động các cơ quan, đơn vị và người dân trên toàn tỉnh thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra Sự kiện Giờ Trái đất từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 25/3/2023 (thứ bảy).

Chi tiết Kế hoạch số 48/KH-UBND xem tại file đính kèm./.

Phòng Năng lượng Kỹ thuậtTiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design