Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021
Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021

(13/12/2022)


Ảnh minh họa

Ngày 29/11/2022 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1480/QĐ-TTg ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021. Theo đó, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 06 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021, gồm có: Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam; Công ty CP Pymepharco; Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Phú Yên; Công ty CP tinh bột sắn Phú Yên; Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân; Công ty TNHH Đồ hộp Blue Sea.

Để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ được quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các đơn vị phải thực hiện một số nghĩa vụ sau đây:

1. Báo cáo về tình hình Sử dụng năng lượng của năm 2022 trên trang thông tin điện tử về Cơ sở dữ liệu sử dụng năng lượng quốc gia theo địa chỉ http://dataenergy.vn (sau đây gọi tắt là trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn) trước ngày 15/01/2023;

2. Xây dựng Kế hoạch năm 2023 và báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch của năm 2022 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở trên trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn trước ngày 30/4/2023;

3. Xây dựng Kế hoạch giai đoạn 05 năm và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch giai đoạn 05 năm trước liền kề về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở trên trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn trước ngày 30/4/2023 (áp dụng đối với các cơ sở chưa xây dựng hoặc đến thời hạn xây dựng lại);

4. Xây dựng chế độ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

5. Chỉ định người quản lý năng lượng theo quy định tại Điều 35 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

6. Thực hiện kiểm toán năng lượng bắt buộc 03 năm/lần, gửi về Sở Công Thương trong thời gian 30 ngày sau khi thực hiện Kiểm toán năng lượng. Nội dung kiểm toán năng lượng được quy định chi tiết tại Điều 13 Chương III Thông tư số 25/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về việc lập Kế hoạch, báo cáo thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng;

7. Áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo Điều 8 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 

Phòng Năng lượng - Kỹ thuật


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: