Sở Công Thương công khai kết quả thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động phát điện tại 13 nhà máy trên địa bàn tỉnh
Sở Công Thương công khai kết quả thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động phát điện tại 13 nhà máy trên địa bàn tỉnh

(04/01/2023)


Thực hiện Quyết định số 121/QĐ-SCT ngày 01/11/2022 của Giám đốc Sở Công Thương Phú Yên về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động phát điện trên địa bàn tỉnh, từ ngày 14/11/2022 đến ngày 30/11/2022, Đoàn thanh tra Sở Công Thương đã công bố Quyết định thanh tra và tiến hành làm việc, thu thập các tài liệu có liên quan tại 13 nhà máy có hoạt động phát điện trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Đoàn thanh tra làm việc tại Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 2

Qua đó, Đoàn thanh tra đã xây dựng báo cáo kết quả thanh tra và trình Giám đốc Sở Công Thương Phú Yên ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-SCT ngày 22/12/2022 về việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện.

Thực hiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 47 Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, Đoàn thanh tra công bố công khai Kết luận thanh tra số 02/KL-SCT ngày 22/12/2022 nêu trên.

Xem chi tiết Kết luận thanh tra số 02/KL-SCT ngày 22/12/2022 tại file đính kèm./.

Thanh tra SởTiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design