Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030

(27/07/2022)


            Ngày 07/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 801/QĐ-TTg V/v phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Theo đó, mục tiêu của chương trình là bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của làng nghề Việt Nam, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng cho các sản phẩm làng nghề; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; bảo vệ cảnh quan, không gian và môi trường, xây dựng các khu dân cư, làng văn hóa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn bền vững.

            Để đạt được mục tiêu đề ra, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, hoàn thiện chính sách, quy định, hướng dẫn phong tặng nghệ nhân, thợ giỏi trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ; chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng và định hướng xuất khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ sang các thị trường tiềm năng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan nghiên cứu xây dựng và triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ chủ lực, sản phẩm làng nghề có tiềm năng xuất khẩu, hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư các cụm công nghiệp để di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, làng nghề theo quy định; triển khai các nhiệm vụ khuyến công để thúc đẩy phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề.

            Đối với tỉnh Phú Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 phê duyệt Đề án khôi phục phát triển một số làng nghề tiểu thủ công nghiệp và du nhập phát triển một số nghề mới gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu từng giai đoạn như sau:

            Giai đoạn 2021-2025: phấn đấu công nhận mới 10 làng nghề; khôi phục, bảo  tồn làng nghề có nguy cơ mai một thất truyền cho 10 làng nghề; góp phần nâng tỷ lệ lao động trong làng nghề được đào tạo nghề 40%; góp phần hình thành ít nhất 12 sản phẩm làng nghề tham gia Chương trình OCOP và được gắn sao; 05 làng nghề xây dựng thương hiệu; góp phần nâng thu nhập bình quân của lao động đạt khoảng 07 triệu đồng/người/tháng.

            Giai đoạn 2026-2030: phấn đấu công nhận mới 05 làng nghề; khôi phục, bảo tồn làng nghề có nguy cơ mai một thất truyền cho 10 làng nghề; góp phần nâng tỷ lệ lao động trong làng nghề được đào tạo nghề 50%; góp phần hình thành ít nhất 15 sản phẩm làng nghề tham gia Chương trình OCOP và được gắn sao; 03 làng nghề xây dựng thương hiệu; góp phần nâng thu nhập bình quân của lao động đạt khoảng 09 triệu đồng/người/tháng.

            Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì chủ trì tham mưu thực hiện Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh; chủ trì phối hợp với các sở, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố liên quan triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm làng nghề để tìm kiếm thị trường đầu ra ổn định. Hỗ trợ các cơ sở làng nghề đưa sản phẩm nghề truyền thống, sản phẩm mang tính đặc trưng vào các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm thương mại… để phục vụ nhu cầu người dân và du khách./.

            Chi tiết nội dung các Quyết định tại file đính kèm.

            Hình ảnh minh họa:

Làng nghề đan lát Vinh Ba, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa

 

Phòng Quản lý Công nghiệpTiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design