Tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hướng dẫn các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (đợt 3/2023)
Tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hướng dẫn các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (đợt 3/2023)

(08/05/2023)


  Ngày 17/4/2023, ngày 24/4/2023 và ngày 08/5/2023, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Sở Công Thương tiếp tục tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn tiêu dùng; an toàn thực phẩm trong trường học và hướng dẫn các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong trường học. Kết hợp tuyên truyền tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới cho 3824 học sinh và giáo viên, VC-LĐ 4 trường: THPT Nguyễn Trãi, THPT chuyên Lương Văn Chánh, Trường phổ thông Duy Tân - Thành phố Tuy Hòa và THPT Lê Trung Kiên - thị xã Đông Hòa.

Ảnh: Quang cảnh tuyên truyền tai trường THPT Nguyễn Trãi

 

Ảnh: Quang cảnh tuyên truyền tại Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh

Ảnh: Quang cảnh tuyên truyền tại trường THPT Lê Trung Kiên

 

Ảnh: Quang cảnh tuyên truyền tại Trường phổ thông Duy Tân

 

Hội BVQL Người tiêu dùng tỉnh


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design