Tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn tiêu dùng; an toàn thực phẩm trong trường học ...
Tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn tiêu dùng; an toàn thực phẩm trong trường học ...

(07/04/2023)


 Tiếp tục triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 với chủ đề: “Thông tin minh bạch- Tiêu dùng an toàn”, ngày 30/3 và ngày 03/4/2023, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn tiêu dùng; an toàn thực phẩm trong trường học và hướng dẫn các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong trường học, công sở và gia đình. kết hợp tuyên truyền tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam theo Chỉ thị số 03/CT-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới cho 1.846 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh 3 trường: THPT Nguyễn Văn Linh, THPT Nguyễn Công Trứ, Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

Ảnh: Quang cảnh buổi tuyên truyền tại trường THPT Nguyễn Văn Linh, thị xã Đông Hòa

Nội dung chuyển tải tại buổi tuyên truyền gồm: Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ đối với người tiêu dùng; các phương thức giải quyết khi có tranh chấp xảy ra; tư vấn mua hàng qua môi trường mạng trong tình hình mới; an toàn thực phẩm trong học đường, tiếp tục vận động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ảnh: Quang cảnh buổi tuyên truyền tại Trường phổ thông nội trú tỉnh

 

Ảnh: Quang cảnh buổi tuyên truyền tại Trường THPT Nguyễn Công Trứ, Thị xã Đông Hòa 

 

Hội BVQL Người tiêu dùng tỉnh


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design