Tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hướng dẫn các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (đợt 5/2023)
Tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hướng dẫn các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (đợt 5/2023)

(23/06/2023)


Từ ngày 12/6 đến  ngày 22/6/2023, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Sở Công Thương tiếp tục tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn tiêu dùng; an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng và hướng dẫn các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Kết hợp tuyên truyền tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới cho 999 hội viên của Hội liên hiệp Phụ nữ 9 xã trên địa bàn huyện Tuy An (gồm các xã: An Cư, An Thạch, An Hiệp, An Xuân, An Nghiệp, An Định, An Thọ, An Lĩnh, An Dân).

 

Ảnh: Quang cảnh tuyên truyền tại HLH PN xã An Xuân

 

Ảnh: Quang cảnh tuyên truyền tại HLH PN xã An Dân

 

Hội BVQL Người tiêu dùng tỉnh


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design