Tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và An toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng
Tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và An toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng

(23/11/2023)


Ngày 21 và ngày 22/11/2023, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Sở Công Thương tiếp tục tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn tiêu dùng; an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng, đồng thời tuyên truyền những điểm mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, bổ sung năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Kết hợp tuyên truyền hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới cho hội viên của Hội liên hiệp Phụ nữ các phường 2, 4, 5, 6, 8 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa (02 lớp). Kết quả có 265 lượt người tham gia.

Ảnh: Quang cảnh tuyên truyền tại phường 8

Ảnh: Quang cảnh tuyên truyền tại phường 5

 

Hội BVQL Người tiêu dùng tỉnh


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: