Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.
Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

(10/02/2023)


         Sáng ngày 09  tháng 02  năm 2023 tại hội trường Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

         Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Bích - Phó giám đốc Sở Công Thương, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hội, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Đồng chí Tô Thị Hòa - Chủ tịch Hội chủ trì hội nghị

 Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.

 1. Kết quả hoạt động năm 2022

          Công tác tổ chức, xây dựng và phát triển tổ chức Hội: Công tác xây dựng và phát triển Hội tiếp tục được quan tâm. Số hội viên kết nạp mới trong năm 2022 là: 16 (Tập thể 11, cá nhân 05).  Tổng số hội viên đến cuối năm 2022 là: 4.055 hội viên (trong đó tập thể là 39, cá nhân  4.016). Kiện toàn Câu lạc bộ “Nữ tiêu dùng” thị xã Đông Hòa.

Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

Ký hợp đồng tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn tiêu dùng năm 2022 với Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên (Tuyên truyền thường xuyên Chuyên mục bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên Báo Phú Yên 01 kỳ/tháng; Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên 01 kỳ/tháng). Trả lời phỏng vấn Báo Phú Yên 5 lần, Đài phát thanh và Truyền hình Phú Yên 05 lần; phát 05 thông điệp truyền hình; viết, đăng trên Website Sở Công Thương 05 bài (Chuyên mục bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng).

    Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam: Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 của Sở CôngThương.Hội phối hợp với Sở Công Thương tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới” trên Báo Phú Yên, Đài phát thanh và Truyền hình Phú Yên; xây dựng và phát 01 phóng sự truyền hình tuyên truyền về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên Đài Truyền hình  Phú Yên 02 đêm (thời lượng mỗi lần 10 phút); cung cấp thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam trên website Sở Công Thương. Tuyên truyền bằng hình thức treo 120 pano trên các tuyến đường chính tại trung tâm thành phố Tuy Hòa từ ngày 11/3 đến ngày 17/3/2022. Treo 71 biển hiệu cố định tuyên truyền pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn tiêu dùng, khuyến cáo tiêu dùng và an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng tại 26 chợ hạng 3 trên địa bàn tỉnh và Co.op mart Tuy Hòa.

    Tổ chức các lớp tập huấn, Hội nghị: Phối hợp với Sở Công Thương, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức 17 lớp  (trong đó phối hợp với Ủy Ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh 09 lớp) tuyên truyền pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng; tư vấn, khuyến cáo tiêu dùng. Tuyên truyền về nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới năm 2022 thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới như: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến Cuộc vận động; tuyên truyền, giới thiệu những sản phẩm, thương hiệu Việt chất lượng, những doanh nghiệp uy tín để người tiêu dùng có đầy đủ thông tin về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Phú Yên (giới thiệu các sản phẩm chủ yếu, chủ lực; sản phẩm được công nhận OCOP, sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu; kết quả thực hiện Đề án phát tiển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” như: giới thiệu hệ thống cửa hàng tiện lợi, Chương trình tự hào hàng Việt; kết quả các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại,...) đến cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể; các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; các tiểu thương kinh doanh tại các chợ, và người tiêu dùng; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN, phòng kinh tế/kinh tế hạ tầng các huyện, thị, xã, thành phố; thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp xã, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, lãnh đạo các tổ chức Chính trị - xã hội; cán bộ Ban công tác mặt trận ở khu dân cư, Chi hội đoàn thể các thôn, buôn, khu dân cư và các đại biểu uy tín tiêu biểu trong khu dân cư,... tại 17 xã/ phường trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Kết quả có 1.292 lượt người tham dự.  Phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chuyển 20.000 tờ rơi “Người tiêu dùng cần biết” và “10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm” đến 9 Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố để lồng ghép tuyên truyền gắn với các hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

   Công tác tư vấn giải quyết khiếu nại: Tiếp nhận được 05 khiếu nại của người tiêu dùng qua điện thoại liên quan đến Tivi, xe máy, sữa, bàn ghế gỗ. Các khiếu nại của người tiêu dùng được giải quyết kịp thời và đạt kết quả 100%.

    Thực hiện nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ Nnước giao:

Ký và triển khai thực hiện 100% khối lượng Hợp đồng trách nhiệm với Sở Công Thương tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng năm 2022 với tổng kinh phí là 190 triệu đồng.

          Công tác tham gia xây dựng pháp luật và các hoạt động khác: Góp ý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 45/2010 Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh dự thảo báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng gửi Tỉnh ủy Phú Yên theo yêu cầu của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương; Báo cáo phục vụ giám sát Chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của UBND tỉnh cho Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội; dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trình UBND tỉnh ban hành; góp dự thảo Quyết định Quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân của Chính phủ; tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838 do Cục cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương tổ chức tại Đà Nẵng. Tham dự cuộc họp của UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, giám sát, đánh giá “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” và thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Trung ương tại UBND tỉnh. Tham gia Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa dơn may mắn” tại Cục thuế tỉnh Phú Yên theo quyết định của UBND tỉnh.

 

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

             2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Công tác tổ chức xây dựng và phát triển tổ chức Hội: Phối hợp với các ngành liên quan triển khai thành lập tổ chức hội cấp huyện sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; tuyên truyền, vận động kết nạp hội viên mới; vận động thành lập Câu lạc bộ nữ tiêu dùng trên địa bàn các huyện, thị còn lại, thành phố; chuẩn bị các nội dung cho đại hội nhiệm kỳ III.

 Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền theo hợp đồng với Báo Phú Yên và Đài Phát thanh truyền hình Phú Yên; phối hợp với Sở Công Thương, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn, khuyến cáo tiêu dùng; an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng,…Tuyên truyền nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, các trường học trên địa bàn tỉnh, ưu tiên các đối tượng là người tiêu dùng yếu thế (người cao, người khuyết tật, học sinh, sinh viên, người dân tộc thiểu số).

 Công tác tư vấn, giải quyết khiếu nại: Giải quyết kịp thời khiếu nại của người tiêu dùng khi có yêu cầu.

Thực hiện nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ Nnước giao: Hoàn thành 100% các hoạt động tuyên truyền theo Hợp đồng trách năm 2023 với Sở Công Thương./.

                                                                                 Tô Thị Hòa

 


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design