Tổng hợp kết quả tuyên truyền kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ...
Tổng hợp kết quả tuyên truyền kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ...

(31/05/2024)


 Được sự thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 444/SGDĐT- TCCB ngày 06 tháng 3 năm 2024. Tiếp tục triển khai chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 với chủ đề: “Thông tin minh bạch -Tiêu dùng an toàn”, từ ngày 01/4/2024 đến ngày 22/5/2024. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, các phương thức giải quyết tranh chấp khi có tranh chấp xy ra giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ đối với người tiêu dùng theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 được Quốc hội ban hành ngày 20/6/2023; khuyến cáo người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến và nói không với hàng giả, hàng nhái; tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong học đường và hướng dẫn các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong trường học, công sở và gia đình. Đồng thời kết hợp tuyên truyền, vận động tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Chỉ thị số 03/CT-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới cho 9.758 học sinh, giáo viên và người lao động (trong đó: 9.128 học sinh, 630 giáo viên và người lao động) tại 10 trường Trung học phổ thông gồm: Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Tây Hòa); Nguyễn Du, Tôn Đức Thắng (huyên Sông Hinh); Trần Quốc Tuấn, Trần Bình Trọng, Trần Suyền (huyện Phú Hòa); Võ Thị Sáu, Nguyễn Viết Xuân, Trần Phú (huyện Tuy An) nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để tự bảo vệ mình khi bị xâm hại; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động sử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn; thận trọng khi mua hàng trực tuyến; tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

                                                   Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: