Tập huấn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn tiêu dùng và An toàn thực phẩm
Tập huấn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn tiêu dùng và An toàn thực phẩm

(19/07/2022)


Tập huấn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn tiêu dùng và An toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng cho Cán bộ, hội viên Hội liên hiệp Phụ nữ phường 3 và mọi tầng lớp nhân trên địa bàn phường 3, thành phố Tuy Hòa.

Ngày 14  tháng 7 năm 2022, hội trường UBND phường 3, thành phố Tuy Hòa. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Sở Công Thương và Hội liên hiệp Phụ nữ phường 3 tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng; tư vấn tiêu dùng kết hợp tuyên truyền, vận động người tiêu dùng tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”cho Cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 3 và mọi tầng lớp nhân trên địa bàn phường 3, kết quả có 134 đại biểu tham dự.

 

Ảnh: Quang cảnh lớp tập huấn tại Phường 3, thành phố Tuy Hòa

Như vậy, năm 2022 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Sở Công Thương và các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức 08 tập huấn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng; tư vấn tiêu dùng kết hợp tuyên truyền, vận động người tiêu dùng tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”cho 742 lượt người tham gia./.

 

                                           Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tỉnh Phú Yên


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design