Tập huấn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn tiêu dùng và an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng.
Tập huấn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn tiêu dùng và an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng.

(17/06/2022)


 Từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6 năm 2022, tại UBND xã Ea Ly (huyện Sông Hinh), xã An Mỹ (huyện Tuy An), xã Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân) và xã Xuân Hải (thị xã Sông Cầu).

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tại xã An Mỹ, huyện Tuy An

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Sở Công Thương, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện Sông Hinh, Tuy An, Đồng Xuân, Phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu và UBND các xã Ea Ly, An Mỹ, Xuân Lãnh và Xuân Hải tổ chức 4 lớp tập huấn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng; tư vấn tiêu dùng kết hợp tuyên truyền, vận động người tiêu dùng tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”cho 308 đại biểu tham dự là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể; các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; các tiểu thương kinh doanh tại các chợ và người tiêu dùng trên địa bàn 4 xã.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tại xã Ea Ly, huyện Sông Hinh

 

                                                           Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tỉnh


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design