Tập huấn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn tiêu dùng và An toàn thực phẩm...
Tập huấn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn tiêu dùng và An toàn thực phẩm...

(08/07/2022)


 Ngày 06 và ngày 07  tháng 7 năm 2022, tại hội trường UBMTTQ Việt Nam thị xã Đông Hòa và hội trường UBND phường 3, thành phố Tuy Hòa. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Sở Công Thương, Phòng Kinh tế thị xã Đông Hòa và Phòng Kinh tế thành phố Tuy Hòa tổ chức 2 lớp tập huấn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng; tư vấn tiêu dùng kết hợp tuyên truyền, vận động người tiêu dùng tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”cho trên 160 đại biểu tham dự là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể; các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; các tiểu thương kinh doanh tại các chợ và người tiêu dùng trên địa bàn thị xã Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa. Kiện toàn và đổi tên Câu lạc bộ “Nữ tiêu dùng” huyện Đông Hòa thành Câu lạc bộ “Nữ tiêu dùng” thị xã Đông Hòa.

Ảnh: Ra mắt Câu lạc bộ “Nữ tiêu dùng” thị xã Đông Hòa

Ảnh: Lớp tập huấn tại thị xã Đông Hòa

Ảnh: Lớp tập huấn tại thành phố Tuy Hòa

 

                                                     Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tỉnh


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design