Tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; an toàn thực phẩm trong học đường và hướng dẫn các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; an toàn thực phẩm trong học đường và hướng dẫn các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

(24/05/2024)


Ngày 16, ngày 18, ngày 20 và ngày 22/5/2024, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Sở Công Thương tiếp tục tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn, khuyến cáo tiêu dùng; an toàn thực phẩm trong học đường và hướng dẫn các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong trường học, công sở và gia đình. Kết hợp tuyên truyền, vận đông tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới cho 3.708 học sinh, giáo viên và người lao động (trong đó: học sinh 3452, giáo viên và người lao động 256) tại các trường THPT: Nguyễn Viết Xuân (huyện Tuy An), Trần Bình Trọng (huyện Phú Hòa), Trần Suyền (huyện Phú Hòa), Trần Phú (huyện Tuy An).

Ảnh 1: Quang cảnh tuyên truyền tại Trường THPT Nguyễn Viết Xuân, huyện Tuy An

Ảnh 2: Quang cảnh tuyên truyền tại Trường THPT  Tràn Bình Trọng, huyện Phú Hòa

Anh 3: Quang cảnh tuyên truyền tại trường THPT Trần Suyền , huyện Phú Hòa

Ảnh 4: Quang cảnh tuyên truyền tại Trường THPT Trần Phú, huyện Tuy an

 

Hội BVQL Người tiêu dùng tỉnh

 


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: