Tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; an toàn thực phẩm trong học đường ...
Tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; an toàn thực phẩm trong học đường ...

(09/05/2024)


  Ngày 06 và ngày 08/5/2024, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Sở Công Thương tiếp tục tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn, khuyến cáo tiêu dùng; an toàn thực phẩm trong học đường và hướng dẫn các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong trường học, công sở và gia đình. Kết hợp tuyên truyền, vận đông tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới cho 1.816 học sinh, giáo viên và người lao động tại các trường THPT: Tôn Đức Thắng (huyện Sông Hinh), Võ Thị Sáu (huyện Tuy An), Trần Quốc Tuấn (huyện Phú Hòa) (1.676 học sinh, 140 giáo viên và người lao động).

       Ảnh 1: Quang cảnh tuyên truyền tại Trường THPT Tôn Đức Thắng, huyện Sông Hinh

Ảnh 2: Quang cảnh tuyên truyền tại Trường THPT Võ Thị Sáu, huyện Tuy An

Ảnh 3: Quang cảnh tuyên truyền tại trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Hòa

 

                                                   Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: