Quy hoạch - Kế hoạch lĩnh vực Năng lượng
Quy hoạch - Kế hoạch lĩnh vực Năng lượng

(11/05/2020)


Quy hoạch - Kế hoạch lĩnh vực năng lượng

 

1. Quyết định số 2531/QĐ-UBND, ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Phú Yên Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV (hợp phần II).

 

2. Quyết định số 3444/QĐ-BCT, ngày 24/9/2018 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035-Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV


Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design