Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII
Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII

(19/05/2020)


Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên tại Công văn số 5718-CV/VPTU ngày 05/5/2020 về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Công văn số 2164-CV/BTGTU ngày 12/5/2020 của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Phú Yên V/v đề nghị phổ biến, đăng tải Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII để lấy ý kiến góp ý của nhân dân; Sở Công Thương xin trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII.

Lưu ý:

- Một số số liệu trong văn kiện sẽ được tiếp tục cập nhật, điều chỉnh; các cước chú sẽ được đưa vào phụ lục riêng khi hoàn chỉnh văn kiện để phục vụ Đại hội.

- Ý kiến góp ý xin gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên, số 02 Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (hoặc địa chỉ email: phonggiaoducllct@gmail.com) trước ngày 04/6/2020.

TẢI TÀI LIỆU DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐÂY./.

Thu HòaTiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: