TB Danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương năm 2021.
TB Danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương năm 2021.

(12/07/2021)


Căn cứ Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công Quốc gia để các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021.

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021.

Để thực hiện nộp các thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nêu trên, tổ chức, cá nhân vui lòng truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Phú Yên tại địa chỉ http://congdichvucong.phuyen.gov.vn và làm theo hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến một cách nhanh chóng và thuận lợi

Vậy, Sở Công Thương thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết, theo dõi việc thực hiện thủ tục hành chính. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0257.3841408 hoặc 0935523258 để được hướng dẫn chi tiết./.

Chi tiết theo phụ lục thủ tục hành chính xem tại file đính kèm.

 

Văn phòng


Đính kèm: TB TTHC muc 3,4.rar

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design