Công bố kết quả Chỉ số thành phần DDCI năm 2020 của Sở Công Thương Phú Yên.
Công bố kết quả Chỉ số thành phần DDCI năm 2020 của Sở Công Thương Phú Yên.

(06/12/2021)


Để đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2020 trên địa bàn tỉnh, đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát ý kiến, đánh giá, phản hồi từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về Chỉ số thành phần DDCI năm 2020 của các sở, ban, ngành và địa phương với tổng số phiếu phát ra là 3.200 phiếu (khối sở, ngành: 2.300 phiếu; khối địa phương: 900 phiếu), tổng số phiếu thu về là 2.503 phiếu (khối sở, ngành: 1.801 phiếu; khối địa phương: 702 phiếu).

Đến nay, đơn vị tư vấn đã có Báo cáo kết quả đánh giá Chỉ số DDCI năm 2020. Theo kết quả đánh giá, Chỉ số DDCI năm 2020 của Sở Công Thương được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đánh giá đạt 49,3 điểm, xếp hạng 10/19 khối sở, ban, ngành tham gia đánh giá, giảm 9,73 điểm và tụt 04 bậc so với năm 2019; các chỉ số có điểm số cao hơn so với năm 2019 là “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”, “Thiết chế pháp lý” và các chỉ số có điểm số thấp hơn so với năm 2019 là “Tính năng động”, “Chi phí thời gian”, Chi phí không chính thức”, Cạnh tranh bình đẳng”, “Hỗ trợ doanh nghiệp”, “Vai trò người đứng đầu”.

So sánh điểm số 08 chỉ số thành phần DDCI của Sở Công Thương với điểm trung vị DDCI khối sở, ban, ngành năm 2020 cho thấy Sở Công Thương có 06 chỉ số cao hơn điểm trung vị là: “Thiết chế pháp lý”, “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”, “Chi phí không chính thức”, “Vai trò người đứng đầu”, “Cạnh tranh bình đẳng”, “Hỗ trợ doanh nghiệp” và 02 chỉ số thấp hơn điểm trung vị là: “Chi phí thời gian”, “Tính năng động”. Để khắc phục các hạn chế, nâng cao điểm số của các chỉ số thành phần thấp điểm; ngày 29/11/2021, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-SCT về Triển khai các giải pháp khắc phục, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022 và những năm tiếp theo để triển khai thực hiện nhằm phục vụ cho người dân, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh được tốt hơn.

Sở Công Thương Phú Yên công bố kết quả đánh giá Chỉ số DDCI năm 2020 và Kế hoạch số 49/KH-SCT của Sở để các doanh nghiệp biết.

Chi tiết kết quả Chỉ số thành phần DDCI năm 2020 và Kế hoạch số 49/KH-SCT xem tại file đính kèm.

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính


Đính kèm: chi so TP DDCI.rar

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: