Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh, Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ Công Thương
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh, Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ Công Thương

(23/06/2023)


Ngày 15/6/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 727/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung  trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh (Quản lý bán hàng đa cấp) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Theo đó Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh;

Ngày 16/6/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 741/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung  trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Theo đó Danh mục gồm 08 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Điện

Chi tiết nội dung Quyết định  xem tại file đính kèm.

Văn phòng Sở


Đính kèm: QD TTHC.rar

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design