Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, Kinh doanh khí, An toàn thực phẩm và hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ Công
Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, Kinh doanh khí, An toàn thực phẩm và hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ Công

(18/07/2023)


Ngày 13/7/2023 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 884/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, Kinh doanh khí, An toàn thực phẩm và hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Theo đó Danh mục gồm: 19 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực lưu thông hàng hoá trong nước, 03 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực kinh doanh khí, 02 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực an toàn thực phầm, 02 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực hoạt động xây dựng.

Chi tiết nội dung Quyết định xem tại file đính kèm.

Văn phòngTiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập:

logo design