Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung ...
Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung ...

(12/07/2021)


Căn cứ Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Sở Công Thương đã trình và được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, kinh doanh khí, an toàn thực phẩm, công trình xây dựng chuyên ngành và quản lý chất lượng công trình công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.

Theo đó Danh mục gồm 24 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, kinh doanh khí, an toàn thực phẩm, công trình xây dựng chuyên ngành và quản lý chất lượng công trình công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

             Chi tiết nội dung Quyết định xem tại file đính kèm.

 

Văn phòngTiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc:
Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0947.145.708
Chánh Văn Phòng:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ĐT: 0982.200.997
Chánh Thanh Tra:
Dương Phú Sơn ĐT: 0981.484.568
Thanh tra Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.733
Phòng CCHC Sở nội vụ: ĐT: 02573.842.954
  • Hội nông dân phường Hòa Vinh làm theo lời Bác
  • Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc pham vi quản lý nhà nước của ngành Công thương
  • Kinhh doanh Trách nhiệm tiêu dùng Bền vững
  • Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng
  • Sở Công thương Phú Yên

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: